10 powodów dla których warto zastosować platformę e-learning w projektach szkoleniowych

/, Artykuły, Baza wiedzy/10 powodów dla których warto zastosować platformę e-learning w projektach szkoleniowych

10 powodów dla których warto zastosować platformę e-learning w projektach szkoleniowych

1. Kompleksowe zarządzanie projektem szkoleniowym z wykorzystaniem e-learningu

Platforma e-learning jest podstawowym systemem pozwalającym na kompleksowe i efektywne zarządzanie projektem szkoleniowym w modelu online. Wbudowane funkcjonalności pozwalają nam na zarządzanie szkoleniami, treścią oraz listą użytkowników.

2. Redukcja kosztów

E-learning pozwala na osiągnięcie znaczących oszczędności w prowadzonych projektach szkoleniowych dzięki redukcji czasu i kosztów związanych z podróżami(przejazdy, delegacje, zakwaterowanie), drukiem materiałów, wynajęciem sal szkoleniowych, wynagrodzeniem szkoleniowców..

3. Dostęp na zawołanie

Pracownicy mogą uzyskać dostęp do kursów 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, zarówno w pracy jak i poza nią – w czasie, który będzie dla nich najbardziej odpowiedni, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami.

4. Wsparcie dla działu HR

Dzięki swoim funkcjom umożliwiającym kompleksowe zarządzanie projektem szkoleniowym oraz automatyczne generowanie raportów, dział szkoleń posiada mniej prac administracyjnych, tym samym mogąc bardziej skoncentrować się na rozwoju strategii szkoleniowej dla firmy.

5. Zarządzanie ścieżkami szkoleniowymi

Menadżer projektu szkoleniowego może samodzielnie wybrać i zarządzać przebiegiem procesu szkoleniowego dla grup użytkowników, dobierając indywidualne treści i ustawienia dla każdej z nich w zależności od potrzeb.

6. System raportowania

Osoby odpowiedzialne za szkolenia będą mogły generować różnorodne statystyki zarówno ogólne jak i szczegółowe(w zależności od wymagań) zapoznając się z przebiegiem procesu szkoleń i aktywności przez użytkowników.

7. Elastyczność programu szkoleniowego

Z uwagi na zmieniające się priorytet y i potrzeby szkoleniowe, a także ciągle pojawiąjące się wyzwania firmy w ramach jej działań i rozwoju oraz poszukiwania coraz skuteczniejszych rozwiązań szkoleniowych, platforma e-learning umożliwia elastyczne modyfikacje zgodnie z pojawiąjącymi się potrzebami.

8. Optymalne nauczanie

Przy odpowiedniej analizie potrzeb firmy oraz ewaluacji kompetencji pracowników, program i treść szkoleniowa może być lepiej dostosowana do indywidualnych potrzeb i kompetencji poszczególnych pracowników.

9. Jednolitość treści szkoleniowej

Każdy z uczestników przydzielonych do kursów ma możliwość wzięcia udziału w szkoleniach o jednolitej treści i zawartości szkoleniowej. To rozwiązuje problem z dostępem do istotnych części informacji szkoleniowych z uwagi na nieobecności lub choroby.

10. Szkolenia dla dużych grup użytkowników

Wszystkie podane cechy i korzyści z zastosowania platformy e-learning mają szczególne znaczenie i wzrastają wraz z zastosowaniem jej przy szkoleniach dla dużych grup użytkowników, jak ma to miejsce np. w korporacjach.

2016-10-26T09:49:52+02:00