Blended learning

/Blended learning
Blended learning 2017-04-03T12:01:20+02:00

Blended learning jest sumą korzyści, jakie płyną ze szkoleń stacjonarnych i e-learningowych.

Blended Learning to metoda nauczania, która łączy tradycyjną formę szkoleń wraz ze szkoleniami w formie e-learningowej maksymalizując tym samym korzyści płynące z obu form. Tworzy kompleksowy system nauczania oparty na dwóch filarach – nowych technologii i ludzkiego potencjału. Swoboda w doborze metody nauczania pozwala na osiąganie celów szkoleniowych w sposób efektywny, przy redukcji kosztów związanych z całym procesem szkoleniowym.

Przykłady zastosowań – etapy wsparcia szkolenia tradycyjnego wersją e-learningową oraz pojawiające się korzyści:

Etap wykorzystania e-learningu Korzyści
Przed szkoleniem – metoda ta polega na dostarczeniu uczestnikom szkolenia, odpowiednio dobranych materiałów w formie e-learningowej przed właściwym szkoleniem z trenerem. Dzięki takiemu podejściu, samo szkolenie tradycyjne może być w większym stopniu oparte na przećwiczeniu poznanych kwestii i budowaniu umiejętności.
  • zwiększenie efektywności warsztatów poprzez skupienie się na utrwaleniu i przećwiczeniu wcześniej poznanych zagadnień
  • odpowiednie dopasowanie treści szkolenia do wcześniej ustalonego poziomu wiedzy i kompetencji uczestników
W trakcie szkolenia – to rozwiązanie umożliwia dostęp do treści elektronicznej szkolenia, dodatkowych zagadnień i ćwiczeń w czasie trwania procesu szkoleniowego na przemian z prowadzonymi warsztatami.
  • uczestnicy mają możliwość bieżącego dostępu do treści szkoleniowej, weryfikowania swojej wiedzy czy poczynionych postępów
  • wykorzystanie mechanizmów e-learningu w postaci np. wirtualnych klas czy e-mentorigu podnosi atrakcyjność szkoleń i wpływa w sposób znaczący na zaangażowanie i poczucie zadowolenia z kursu
Po szkoleniu -dzięki nauczaniu mieszanemu możliwe staje się udostępnienie uczestnikom, całej wiedzy przekazanej w trakcie trwania szkolenia oraz możliwości jej weryfikacji.
  • zwiększenie efektywności szkolenia poprzez ograniczenie efektu dewaluacji wiedzy i kompetencji
  • uczestnicy zachowują możliwość dostępu do zasobów wiedzy, dzięki którym mogą powracać i powtarzać informacje zdobyte na szkoleniu przez długi czas po jego zakończeniu

Nasza firma oferuje kompleksowe projekty szkoleniowe blended learning wykorzystujące posiadane przez nas narzędzia e-learning oraz łącząc je ze szkoleniami w modelu tradycyjnym. Tego typu projekty są ściśle dopasowane do potrzeb szkoleniowych klienta. Mogą zostać zrealizowane przez naszą firmę w sposób kompleksowy lub też częściowo, przy wykorzystaniu naszych kluczowych zasobów i kompetencji.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

W przypadku posiadania dodatkowych pytań dotyczących oferty, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami drogą telefoniczną lub mailową: e-mail: kontakt@skilltom.pl
[contact-form-7 id=”11696″ title=”Kontakt w sprawie oferty”]
Kontakt