Artykuły

//Artykuły

Czym jest platforma e-learningowa?

2017-08-07T21:24:16+02:00 August 7th, 2017|Artykuły, Baza wiedzy|

Platforma e-learningowa to system, który pozwala na zarządzanie procesem szkoleń online. Pozwala na załadowanie szkoleń, przypisywanie ich do użytkowników, śledzenie ich aktywności i tworzenie raportów. Funkcjonalności platformy e-learningowej Lista funkcjonalności [...]

Czym jest blended learning?

2019-12-31T17:33:04+02:00 July 2nd, 2017|Artykuły, Baza wiedzy|

Blended Learning jest połączeniem e-learningu z tradycyjną metodą prowadzenia szkoleń, co pozwala na zmaksymalizowanie korzyści płynących z obu form. Forma spotkania tradycyjnego najczęściej jest wykorzystywana do przeprowadzania warsztatów, ćwiczeń z [...]

Czym jest e-learning?

2019-12-31T17:32:27+02:00 March 3rd, 2017|Artykuły, Baza wiedzy|

E-learning możemy określić jako uczenie się z zastosowaniem technologii elektronicznej. Posługując się definicją zamieszczoną na Wikipedii, e-learning to „nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie procesu dydaktyki [...]