Czym jest blended learning?

///Czym jest blended learning?

Czym jest blended learning?

Blended Learning jest połączeniem e-learningu z tradycyjną metodą prowadzenia szkoleń, co pozwala na zmaksymalizowanie korzyści płynących z obu form.

Forma spotkania tradycyjnego najczęściej jest wykorzystywana do przeprowadzania warsztatów, ćwiczeń z udziałem grupy, dyskusji i wszelkich aktywności wskazany lub wymagany jest kontakt bezpośredni z trenerem lub grupą.

Forma e-learningu może natomiast zostać zastosowana do wprowadzenia, przedstawienia części teoretycznej, przeprowadzenia testów itp. Na platformie e-learningowej można również wykorzystać moduły komunikacji takie jak forum, wiadomości, co pozwala na trwałe utrzymanie kontaktu z uczestnikami, również pomiędzy spotkaniami stacjonarnymi.

Istnieją dowolne możliwości włączania e-learningu w cały proces szkolenia mieszanego, np.:

  • E-learning przed szkoleniem stacjonarnym – może posłużyć do przeprowadzania pre-testu badającego poziom wiedzy uczestników, przedstawienia materiału teoretycznego wprowadzającego w temat, który później będzie rozwijany na szkoleniu stacjonarnym.
  • E-learning po szkoleniu stacjonarnym – może posłużyć do przekazania dostępu do materiałów ze szkolenia, ich powtarzania, przeprowadzenia testu końcowego sprawdzającego wiedzę, kontaktu szkoleniowca z uczestnikami po szkoleniu stacjonarnym, uzupełniania materiałów w późniejszym czasie i łatwa możliwość informowania o aktualizacjach uczestników.
  • E-learning pomiędzy spotkaniami stacjonarnymi w projekcie szkoleniowym – może posłużyć jak połączenie obu powyżej opisanych kombinacji, zarówno jako wprowadzenie do kolejnych modułów, jak i do przeprowadzenia pretestów/posttestów, przekazania materiałów, komunikacji szkoleniowca z uczestnikami na forum (a także uczestników ze sobą).

Zakres możliwości tworzenia szkoleń mieszanych jest bardzo duży i wszystko zależy od potrzeb i specyfiki danego projektu szkoleniowego. Jeżeli potrzebujesz pomocy w zaplanowaniu szkolenia metodą mieszaną oraz narzędzi wspierających ich prowadzenie (jak platforma e-learningowa z odpowiednimi funkcjonalnościami), skontaktuj się z nami.

P.S. If you are interested in the topic of ecommerce and how to make money online, please visit our  website https://skilltom.com

2019-12-31T17:33:04+02:00 July 2nd, 2017|Artykuły, Baza wiedzy|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment