Czym jest e-learning?

///Czym jest e-learning?

Czym jest e-learning?

E-learning możemy określić jako uczenie się z zastosowaniem technologii elektronicznej.

Posługując się definicją zamieszczoną na Wikipedii, e-learning to „nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i Internetu, oznacza wspomaganie procesu dydaktyki za pomocą komputerów osobistych, smartfonów, tabletów (m-learning) i Internetu.”

Jak możemy zatem wywnioskować z powyższych definicji, e-learning obejmuje dość szeroki zakres form uczenia się. Poniżej znajduje się kilka przykładów form, kanałów dystrybucji oraz urządzeń dla odbiorcy e-learningu. Należy jednak pamiętać, że e-learning nie ogranicza się jedynie do wymienionych przykładów, tym bardziej, że wraz z postępem technologicznym wzrastają również możliwości dla każdego z nich.

Przykładowe formy e-learningu: kursy multimedialne, kursy wideo, kursy tekstowe, webinary.

Przykładowe kanały dystrybucji: internet, intranet/extranet, CD/DVD.

Przykładowe urządzenia do odbioru treści: komputery osobiste, smartfony, tablety.

W praktyce aktualnie najczęściej stosowane są treści dystrybuowane online na różne urządzenia (zarówno komputery jak i urządzenia mobilne). Przy czym e-learning może mieć bardzo różnorodną postać i jeden kurs może korzystać z wielu form (np. kursu multimedialny z elementami wideo, quizami oraz plikami tekstowymi do pobrania). Dodatkowo stosowane systemy (jak platforma e-learningowa) pozwalają również na szeroką interakcję i kontakt z odbiorcą treści.

E-learning najczęściej jest dzielony na dwa tryby:

  • Synchroniczny (komunikacja odbywająca się w czasie rzeczywistym jak np. webinary, czaty, wideokonferencje)
  • Asynchroniczny (komunikacja nie odbywa się w czasie rzeczywistym np. kursy multimedialne/wideo)

Wykorzystanie wybranego trybu (lub ich połączenie w procesie szkoleniowym) zależy od celów, wymagań  i specyfiki projektu szkoleniowego.

P.S. If you are interested in the topic of ecommerce and how to make money online, please visit our  website https://skilltom.com

2019-12-31T17:32:27+02:00 March 3rd, 2017|Artykuły, Baza wiedzy|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment