Główne zalety i korzyści z e-learningu

///Główne zalety i korzyści z e-learningu

Główne zalety i korzyści z e-learningu

Zastosowanie e-learningu może przynieść wiele korzyści zarówno organizacji , jak i samemu odbiorcy treści (uczestnikowi). Poniżej wymienione zostało kilka z nich, jednak w praktyce może być ich znacznie więcej.

  • Efektywność kosztowa – oszczędność pieniędzy

Przygotowany kurs może być dystrybuowany przez cały czas swojej przydatności do nieograniczonej ilości użytkowników, przy znacznie niższym koszcie w porównaniu do organizacji stacjonarnych szkoleń. Zazwyczaj główna inwestycja ponoszona jest na początku, zaś późniejsze wykorzystanie powoduje, że koszty jednostkowe użytkownika maleją dzięki efektowi skali.  Przeważnie im więcej użytkowników korzystających z e-learningu, im większy zasięg, tym większe oszczędności kosztów.   Brak potrzeby dojazdów, noclegów, wynajmu sali, ograniczenie kosztów delegacji itp. to kolejne oszczędności kosztowe w porównaniu do tradycyjnych metod szkolenia.

  • Efektywność czasowa – oszczędność czasu

Brak potrzeby dojazdów na miejsce szkoleń, możliwość udziału w szkoleniach  w dowolnym czasie, szybki dostęp do nowej treści.

  • Możliwość udziału nauki w dowolnym czasie i miejscu

Użytkownik może mieć dostęp do treści z dowolnym czasie (co pozwala na bardzo szybki dostęp do treści kursów), z dowolnego miejsca gdzie posiada odpowiednie narzędzia elektroniczne (jak np. tablet/komputer z internetem).

  • Możliwość dystrybucji treści na szerokim obszarze, w szybkim czasie

Szkoleniowiec przygotowujący treść szkolenia, może zamieścić je na platformie i udostępnić w krótkim czasie dla użytkowników  z całego świata. To pozwala na niezwykle szybką i szeroką dystrybucję treści, co jest znacznie trudniej osiągalne w tradycyjnym modelu szkoleń.

  • Ułatwione możliwości przeprowadzania testów i zbierania raportów aktywności

Dzięki e-learningowi możemy  bardzo efektywnie przeprowadzić nawet dużą ilość testów sprawdzających wiedzę z zebraniem raportów wyników. Mamy również bieżący dostęp do raportów postępów i aktywności w udostępnionych na platformie e-learningowej szkoleniach.

Powyższe korzyści nie zamykają ich pełnej listy, gdyż w praktyce może być ich znacznie więcej. Należy również zauważyć, że każda organizacja, w zależności od wielkości, branży itp. będzie osiągała inne korzyści z zastosowania e-learningu.

P.S. If you are interested in the topic of ecommerce and how to make money online, please visit our  website https://skilltom.com

2019-12-31T17:32:47+02:00 May 5th, 2017|Artykuły, Baza wiedzy|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment