Platforma e-learningowa Skilltom

/Platforma e-learningowa Skilltom
Platforma e-learningowa Skilltom 2017-07-07T14:14:58+02:00
Platforma e-learningowa

Funkcjonalna i przyjazna w obsłudze platforma e‑learningowa, umożliwiająca efektywne przeprowadzanie szkoleń i zarządzanie procesami nauczania online

Platforma e-learningowa Skilltom LMS to nowoczesne rozwiązanie służące do zarządzania procesami kształcenia online przy wykorzystaniu wielu funkcji takich jak np. zarządzanie użytkownikami, zamieszczanie i przypisanie szkoleń, ścieżki szkoleniowe, raportowanie i wiele innych. Oferowana przez nas platforma spełnia różnorodne potrzeby organizacji, od najbardziej podstawowych potrzeb szkoleniowych, aż po zaawansowane włączając w to procesy zarządzania rozwojem zasobów ludzkich (HRM).

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu w celu otrzymania pełnej oferty i dostępu demonstracyjnego platformy Skilltom LMS

Kontakt

Dla kogo

Platforma LMS Skilltom sprawdza się bardzo dobrze zarówno w środowisku biznesowym, jak i edukacyjnym, w sektorze prywatnym i publicznym. Budowa i funkcjonalności pozwalają na elastyczne korzystanie z systemu w sposób dogodny dla dużej części projektów e-learning. Platforma została stworzona głównie z myślą o przeznaczeniu dla średniej wielkości wdrożeń (od kilkuset użytkowników do kilkunastu tys. użytkowników). Z uwagi jednak na swoją elastyczność i możliwości, doskonale sprawdza się także w mniejszych wdrożeniach jak i w szczególności dużych wdrożeniach na kilkadziesiąt (i więcej) tysięcy użytkowników. Moduły zarządzania strukturami użytkowników w doskonały sposób wspierają zarządzanie dużymi organizacjami z rozbudowaną strukturą jak korporacje czy instytucje publiczne.

Dlaczego

Cechy i funkcjonalności

Kontakt

Poniższa lista prezentuje część funkcjonalności dostępnych w poszczególnych wersjach naszej platformy wraz z ich skróconym opisem. Aby zapoznać się z pełną listą funkcjonalności, zapraszamy do kontaktu.

Kontakt

Dzięki opcji „przeciągnij i upuść” zarządzanie systemem staje się proste i przyjemne, zarówno użytkowników o niewielkiej biegłości technicznej, jak i osób o kompetencjach technicznych. Pozwala na szybkie dostosowanie wyglądu i użyteczności platformy do indywidualnych potrzeb.  Administrator ma możliwość pełnej kontroli dostępu poszczególnych modułów i funkcji.

Pełne wsparcie przy zarządzaniu użytkownikami, pozwala efektywnie zarządzać zarówno małymi jak i dużymi ilościami użytkowników (kilka tysięcy i więcej). Tworzenie użytkowników może odbywać się manualnie, za pomocą importu z pliku CSV lub przy wykorzystaniu metod integracji.

Grupy pozwalają na podział użytkowników wg własnych kryteriów (np. grupa szkoleniowa) i masowe przydzielanie odpowiednich zasobów (kursów, lekcji).

Gałęzie pozwalają na podział użytkowników platformy w zależności od potrzeb (np. działy, oddziały, lokalizacje, odrębne organizacje). Stanowią szczególną pomoc przy zarządzaniu dużymi ilościami użytkowników w różnych działach lub lokalizacjach. Funkcja ta jest także często wykorzystywana przez naszych klientów do tworzenia odrębnych organizacji na platformie, gdzie każda z organizacji może mieć swój własny adres, szablon, administratora. To powoduje, że na jednej platformie może znaleźć się kilka lub więcej firm, z oddzielnymi dostępami.

Przegląd i edycja przejrzystej struktury użytkowników w oparciu o  drzewo gałęzi, do których przydzieleni są użytkownicy.

Możliwość tworzenia dowolnej ilości kursów z zawartością lekcji i modułów, które uporządkowane są przy pomocy kategorii. Do każdego kursu lub lekcji można przydzielać użytkowników indywidualnie lub  w formie grup. Istnieją możliwości ustalenia harmonogramu kursów/lekcji, reguł dostępu, czasu dostępu i wiele innych.

Dostępne funkcje lekcji w zaawansowanym stopniu wspierają organizację szkoleń stacjonarnych i blended learning. Administrator podczas tworzenia lekcji określa jej typ z pośród dostępnych (e-learning, blended learning, stacjonarne). Dla szkoleń stacjonarnych istnieje możliwość ustalenia terminu, opisu, lokalizacji, przyporządkowania szkoleniowców, dodania materiałów, komunikowania się z użytkownikami za pomocą modułu wiadomości, odznaczenia listy obecności i postępów,  zebrania ankiet, wygenerowania certyfikatów, przeprowadzenie testów i wiele innych.

Platforma oferuje wiele wbudowanych raportów, możliwych do przeglądu online za pomocą tabeli, wykresów oraz do pobrania w formie załączników (PDF, Excel).  Podstawowe raporty to przede wszystkim: raporty użytkowników, lekcji, kursów, grup, gałęzi, testów, raporty aktywności w systemie i inne. W przypadku braku odpowiedniego raportu, istnieje możliwość utworzenia dedykowanego raportu za pomocą modułu.

Administrator i szkoleniowiec mogą podglądać i kontrolować postęp użytkownika w kursach i lekcjach oraz  przydzielać odpowiednie oceny. Wizualne wskazówki informują użytkownika o jego aktualnej pozycji w kursie i jego postępach.

Platforma oferuje wiele możliwości komunikacji z użytkownikami. Główne z nich to:

 • Moduł wiadomości
 • Kalendarz
 • Ogłoszenia
 • Udostępnianie plików
 • Forum
 • Czat
 • Komentarze do treści

Tworzenie specjalnych powiadomień mailowych,  które uruchamiają się pod wpływem wybranego zdarzenia w systemie (np. przypomnienie o kończącym się terminie zaliczenia kursu, powiadomienia we wskazanym terminie itp.).  Moduł powiadomień (w połączeniu z modułem wiadomości) mogą być także wykorzystywane na potrzeby tworzenia newsletterów i autoresponderów.

Tworzenie, zarządzanie, kategoryzowanie, przypisywanie umiejętności użytkownikom w systemie z dodatkową oceną punktową.
Tworzenie stanowisk pracy z przydziałem do konkretnych działów organizacji oraz przydział ich do użytkowników.
Mechanizm grywalizacji pozwala na przydzielanie punktów użytkownikom w zależności od aktywności na platformie, postępów w szkoleniu, uzyskanych wyników itp. Na tej podstawie możliwe jest przydzielanie poziomów i odznaczeń.

Reguły pomiędzy kursami, lekcjami i jednostkami zwiększają kontrolę dostępu do odpowiednich treści, a tym samym pozwalają również na projektowanie ścieżek szkoleniowych (dostęp do kursu/lekcji/jednostki możliwy do uzyskania po zaliczeniu kursu/lekcji/jednostki/testu itp.)

Platforma zawiera rozbudowany wizualny edytor treści i wewnętrznej obsługi obrazów, dźwięku, wideo, flash lub java. Dzięki temu możliwe jest samodzielne tworzenie kursów z wykorzystaniem wielu zasobów.

Rozszerzone filtry i wyszukiwarki pomagają w zarządzaniu platformą z zawartością dużych ilości użytkowników i zasobów szkoleń. Wyszukiwarka systemu dostępna w każdym miejscu pozwala na łatwe wyszukanie dowolnych informacji i danych.

Umożliwia swobodną organizację i udostępnianie plików dla odpowiednich użytkowników na platformie oraz w ramach poszczególnych kursów.

Wygodny w obsłudze system pozwala na budowę różnego rodzaju testów i quizów na podstawie stworzonej wcześniej bazy pytań.

Więcej informacji nt. testów znajduje się na stronie https://skilltom.pl/testy-wiedzy/

Możliwość tworzenia ankiet na bazie różnych rodzajów pytań, publikowanie i analiza wyników.

Możliwość szybkiego importu oraz eksportu treści w standardzie SCORM.

Tworzenie i przydzielanie certyfikatów (wg przygotowanych szablonów) na bazie postępu użytkownika.

Moduł ecommerce pozwala na zamawianie kursów i automatyczne przydzielenie dostępu po płatności za pomocą zintegrowanego systemu dostępnego w Polsce i za granicą (Payu, Paypal).

Moduł do zarządzania spotkaniami organizowanymi przy pomocy cenionego i popularnego narzędzia wideokonferencji (Clickmeeting). W ramach lekcji możemy założyć spotkanie z ustaloną datą, zaprosić poszczególnych użytkowników i uruchomić spotkanie na żywo (prezentacja na wirtualnej tablicy, rozmowy tekstowe, głosowe, wideo i inne).
Moduł do zarządzania lokalizacjami oraz rezerwacjami terminowymi dla poszczególnych lokalizacji.
Platforma obsługuje kilkadziesiąt wersji językowych. Administrator ma możliwość modyfikacji plików językowych w przypadku potrzeby dostosowania wybranych zwrotów. Wybierany jest domyślny język platformy, kursów, lekcji, gałęzi oraz możliwość wyboru indywidualnego języka dla każdego użytkownika.

Dostęp do kodu źródłowego, możliwość skorzystania z API, LDAP, pozwalają na łatwą integrację i wymiany danych z innymi systemami.

Platformę można rozbudować za pomocą dodatków zwanych modułami. Istnieje zestaw gotowych modułów do zastosowania jak i możliwość utworzenia nowych.

To tylko część cech i funkcjonalności, jakie dostępne są na oferowanej przez nas platformie. Istotnym jej aspektem są możliwości rozbudowy o nowe funkcjonalności z dostosowaniem do potrzeb Państwa wdrożenia. Z chęcią tworzymy nowe moduły, dostosowania, integracje, szablony w odpowiedzi na istniejące zapotrzebowanie.

Możliwe zastosowania

Platforma e-learningowa Skilltom LMS w większości przypadków wykorzystywana jest do zarządzania procesem nauczania online przy pomocy szkoleń e-learningowych. Z uwagi na oferowane funkcjonalności i elastyczność (w szczególności możliwości rozbudowy) może także znaleźć szersze zastosowanie w dodatkowych obszarach. Poniżej wymienione są niektóre z nich:

 • System zarządzania wiedzą
 • System wsparcia w zarządzaniu szkoleniami stacjonarnymi i blended learning
 • System wspomagający sprzedaż i udostępnianie kursów online
 • System wsparcia w zarządzaniu wideokonferencjami (integracja z narzędziami wideokonferencji)
 • System do testów wiedzy
 • System grywalizacji
 • System nauczania społecznościowego
 • System tworzenia treści
Strefa demo

Dostęp do wersji demonstracyjnej platformy e-learning uzyskasz za pomocą naszej strefy demo

Strefa demo

Wsparcie na każdym etapie

Kompletne wdrożenie techniczne platformy e-learning na wyznaczonym przez klienta serwerze. Wdrożenie obejmuje wszelkie czynności, które wykonujemy od momentu podjęcia decyzji i chęci wykorzystania platformy, do momentu jej pełnego uruchomienia na wyznaczonym serwerze. W zakres wchodzą m.in. identyfikacja potrzeb, instalacja systemu, odpowiednia konfiguracja ustawień,  branding platformy i inne. Wdrożenie może również zostać dokonane na naszym serwerze z hostowaniem.

Przeprowadzamy specjalne prace dostosowawcze na potrzeby klienta m.in. szablon graficzny, zmiany wyglądu, integracje, dostosowanie i rozbudowa funkcjonalności. Prace te mogą być dokonane w trakcie wdrożenia bądź też po jego dokonaniu.

W razie potrzeb budujemy nowe moduły rozszerzające cechy i  funkcjonalności. Istnieje także możliwość integracji platformy z innymi systemami (np. HRM) za pomocą dostępnych kanałów. Indywidualny szablon graficzny pozwoli zaś na opracowanie wyglądu zgodnego z oczekiwaniami i identyfikacją wizualną klienta.

Wsparcie techniczne dla administratorów systemu, w kilku modelach w zależności od preferencji i potrzeb. Wsparcie techniczne polega na zdalnej pomocy dla administratorów systemu w prawidłowym użytkowaniu systemu lub w rozwiązywaniu ewentualnie pojawiających się problemów. Możliwe jest również świadczenie wsparcia bezpośrednio dla użytkowników systemu (helpdesc) przy użyciu uzgodnionych kanałów kontaktu.

Usługa administracji platformą e-learning, jest pewnego rodzaju outsorcingiem tej czynności ze strony klienta na firmę Skilltom. Eliminuje to potrzebę posiadania administratora wewnątrz organizacji, zajmującego się takimi czynnościami jak dodawanie szkoleń, użytkowników, przypisywanie, konfiguracje itp.

Prowadzimy kompleksowe szkolenia z zakresu obsługi platformy. Ich zakres przeważnie obejmuje omówienie funkcjonalności platformy dla wszystkich rodzajów użytkowników, z przećwiczeniem w praktyce posługiwania się platformą. Szkolenie pozwala na szybsze poznanie możliwości i zastosowań platformy, które później mogą zostać wykorzystane w praktyce. Pozwala także na nabranie lepszej biegłości w poprawnej obsłudze.

Doradzamy w zakresie potrzeb organizacji niezbędnych do określenia w celu przeprowadzenia odpowiedniego procesu wdrożenia oraz z zakresu dostosowania systemu i jego efektywnego wykorzystania. Pomagamy także w marketingu wewnętrznych e-learningu lub platformy w okresie jej wdrożenia/zmiany.

Modele zastosowania

Platforma e-learningowa  możliwa jest do zastosowania w kilku modelach w tym przede wszystkim modelu dzierżawy i wdrożenia. Możliwe jest również zastosowanie elastycznego modelu w zależności od specyficznych potrzeb (jak np. hostowanie dedykowanej platformy). Po prawej stronie opisane są modele dzierżawy i wdrożenia.

Kontakt

Powyższy opis stanowi jedynie ogólny zarys oferowanych możliwości. W przypadku posiadania dodatkowych pytań dotyczących oferty, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami drogą telefoniczną lub mailową:
e-mail: kontakt@skilltom.pl

[contact-form-7 id=”11696″ title=”Kontakt w sprawie oferty”]
Kontakt